รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพรัตน์ มันทยานนท์ (แอน)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : tiparat86749@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมสิชลเตโซโร่
ตำแหน่ง : Manager Houkeepping
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 157 หมู่8 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.พ. 2566,14:09 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.133.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล