ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Field Trip
กิจกรรม Field Trip ของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,09:22   อ่าน 95 ครั้ง