:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เช็คเมล์โรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
คณะครู และบุคลากร
ครูปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
แนะนำเว็บไซต์
ปฐมวัยอนุบาลนครฯ
ENGLISH PROGRAM
ห้องสมุดอนุบาลนครฯ
สื่ออนุบาลนครฯ
สื่อสพฐ.
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนบ้านทวดทอง
บทความแนะนำ
แผ่นพับวันต่อต้านยาเสพติด
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
พระบรมราโชวาทการศึกษา
ออกกำลังกระตุ้นให้จำดี
อาหารอร่อยเหมาะกับวัย
"ดื้อยา" ภัยเงียบ
"คำพูด" ทำร้ายลูก
เพิ่มเติม..
อนุบาล ๑๔ จ.ภาคใต้
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
อนุบาลกระบี่
อนุบาลชุมพร
อนุบาลตรัง
อนุบาลนราธิวาส
อนุบาลปัตตานี
อนุบาลพังงา
อนุบาลพัทลุง
อนุบาลภูเก็ต
อนุบาลยะลา
อนุบาลระนอง
อนุบาลสงขลา
อนุบาลสตูล
วารสารวิชาการ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
วารสารวิชาการทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาภรณ์ สันติวรกุล
ธิษมาศ แอบพล
สุนันท์ แอบพล
วรัญญู สกุณา
จินตนา ดวงทอง
สุคนธ์ บุญศิริ
จุฑามาศ ประชุม
สุประภา คงกำไร
กฤษณ์ ธารพระจันทร์
สินี ถนนทอง
สุวัจน์ แก้วเพ็ง
จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ::: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" :::


· ศศิรินทร์ ธารพระจันทร
· ดอกบัวเกมส์ (แข่งกีฬาไตรภาคี โรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนบ้านทวดทอง)
· iCamp'10 (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี)
· เด็กยิ่งออกกำลัง ยิ่งกระตุ้นให้จำดีขึ้น (หลังพบเด็กแข็งแรงมีสมองใหญ่กว่า 12 %)
· อาหารอร่อยเหมาะกับวัย (เน้นจัด 3 อ.ให้สมดุลกับช่วงอายุ)
· "ดื้อยา" ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันทำร้ายทำลายสุขภาพเรา)
· อย่าให้ "คำพูด" ทำร้ายลูก (หันมาสื่อสารกันอย่างเข้าใจ)
· ทำเนียบผู้บริหาร
· ทิศทางของโรงเรียน (อนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ')
· มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ครั้งที่ 5 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี)
· ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 2
· เกษียณตุลาอาลัยสายใยบัว
· ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (ผลการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)
· ทดสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 (9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30-15.30 น.))
· กิจกรรมครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ (ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของคณะครู และนักเรียน)
· แผนผังการจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิทธิโอกาส - คุณภาพ และการมีส่วนร่วม)
· พระบรมราโชวาทการศึกษา (บริการช่วยสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ.ศูนย์.มหาวิทยาลัยนามคำแหง.http://isc.ru.ac.th/data/ED0001070.doc.2ธันวาคม2553)
· คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ (ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้)
· ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1(EP) (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2554)
· ผลการคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (เงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่1 และรับเข้าเรียนใหม่ชั้นเรียนอื่นๆ)
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ปรัชญา=>ความรู้ คู่ ความดี... คำขวัญ=>ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม..)
· วันมาฆบูชา (ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๓)
· กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2554
· วันพ่อแห่งชาติ 2553
· รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ว.นักเรียน (โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กำหนดเลือกตั้ง ส.ว.นักเรียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554)
· สอบราคาจ้างสร้างโรงประกอบอาหาร (กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั่งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2554-9 มี.ค. 2554 เว้นวันหยุดราชการ)
· ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2553
· ประวัติโดยสังเขป
· จุฬาทิพย์ บุญฤทธ์
· สุวัจน์ แก้วเพ็ง
· สุคนธ์ บุญศิริ
· สินี ถนนทอง
· กฤษณ์ ธารพระจันทร์
· สุประภา คงกำไร
· ครูปฐมวัย
· กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
· กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
· กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
· กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
· กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
· กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
· กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
· กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
· กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อาเชียนศึกษา
· คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๗๖/๒๕๕๕)
· จุฑามาศ ประชุม
· จินตนา ดวงทอง
· อาภรณ์ สันติวรกุล
· ธิษมาศ แอบพล
· วรัญญู สกุณา
· สุนันท์ แอบพล
::: Anuban Nakhonsrithammarat Na Nakhon Utit School :::
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356-064 โทรสาร : 075-340-172
e-mail:webmaster@anuban.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
themes by websurin