ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศผลการประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น อ.2 ปีการศึกษา 2566 โครงการ EP
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โครงการ English Programme : EP
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศการรับย้ายนักเรียนมาเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โครงการ EEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีการจับฉลากและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program (EP) ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 65