ผู้บริหาร

นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ










สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/12/2022
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 218363
Page Views 336111
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075-845-358
7 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
8 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
9 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
15 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
18 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม 0-7537-8519
19 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
20 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
22 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
23 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
26 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
27 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 0-7544-1413
28 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา -
29 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
31 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
32 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
34 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
35 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 0-7537-7255
36 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
37 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
40 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
41 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
42 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
43 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
44 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
45 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
67 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
68 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
69 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
70 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
71 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
72 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 075-356064
76 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
78 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช 0-1367-8649
82 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 0-7535-4019
84 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
85 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
86 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
92 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
94 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
96 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
98 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 0-75473255
109 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
110 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
112 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
113 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
115 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
116 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
125 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
127 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 0805246569
128 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
131 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
134 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
137 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
144 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
145 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
146 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
151 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
152 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
153 โรงเรียนเทศบาลทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
154 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
155 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
156 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
157 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
158 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
159 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 342819
160 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
161 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
162 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
164 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
165 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
167 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
170 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
174 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
175 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
177 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
178 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 0-7535-6167
179 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 343953,344233
181 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช